Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

 

Pořadatel soutěže a účastník soutěže

Pořadatelem soutěže je Jana Palle s.r.o., Jamnice 66, Opava, 746 01, IČO: 04673611, dále jen „Pořadatel“.

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let mající doručovací adresu na území České republiky, která akceptuje pravidla soutěže. Dále jen „Účastník“. Účastníky soutěže nemohou být osoby v pracovním, obchodním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, jakož i osoby takovým osobám blízké dle §22 Občanského zákoníku.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s platformou Facebook a platforma Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli, nikoliv společnosti Facebook.

 

Podmínky soutěže

Soutěž probíhá od 15.6.2018 do 24.6. 23:59 na facebookové stránce pořadatele na adrese https://www.facebook.com/JCandlespassion/. Uveřejněna bude rovněž na e-shopu společnosti na adrese https://www.jcandles.com/.

Soutěžící se do soutěže zapojí vložením odpovídajícího komentáře dle instrukcí u soutěžního příspěvku.

Vložením komentáře přijímá účastník veškeré podmínky soutěže. Komentář musí být v českém jazyce, splňovat pravidla platformy Facebook, nesmí obsahovat vulgarismy ani útoky na pořadatele nebo jiné osoby.

Každý Účastník smí soutěžit pouze jednou a již jednou zaslanou odpověď nemůže dodatečně opravit. Pokud pořadatel soutěže zjistí, že se Účastník zúčastnil soutěže vícekrát i pod jinými osobními údaji, je oprávněn vyřadit Účastníka ze soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty Účastníky, kteří porušují pravidla nebo u kterých existuje podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry.

 

Výhry

Po skončení soutěže vybere pořadatel ze všech komentářů splňujících pravidla Soutěže 1 výherce, který získá výhru.

Výhrou je: vonná votivní svíčka a vonná svíčka ve skle wood wick, obojí v repelentní vůni.

Výherci soutěže budou o výhře informováni nejpozději do 14 dnů od skončení soutěže prostřednictvím vyhlášení na facebookových stránkách společnosti a soukromou zprávou na facebookový profil výherce.

Jednotliví účastníci mohou během soutěže získat maximálně jednu výhru.

Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo) prostřednictvím kterých bude výherci zaslána výhra na uvedenou adresu.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v soutěži a také nemohou požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Na výhru nevzniká právní nárok.

Pokud výherce nedodá své kontaktní údaje do 14 dnů od žádosti, výhra propadá a výherce na ni ztrácí nárok.

 

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (dále jen „GDPR“) a platnou legislativou České republiky. Pořadatel je správcem osobních údajů a zpracovatelem osobních údajů ve smyslu ve smyslu čl. 4 GDPR.

Pořadatel má oprávněný zájem získat a zpracovávat osobní údaje účastníků v rozsahu jméno, příjmení, obsah komentáře pro účel soutěže po dobu 3 měsíců od začátku soutěže. Dále pro účel zaslání výhry má u výherců oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail a telefon, které bude sdílet s vybraným dopravcem.

Proti zpracování osobních údajů lze podat kdykoliv námitku posláním soukromé zprávy facebookové stránky pořadatele nebo prostřednictvím e-mailové zprávy.

 

Závěrečná ujednání

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla soutěže, bez uvedení dalšího důvodu soutěž zkrátit nebo přerušit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

Rozhodnutí Pořadatele ve všech otázkách týkajících se Účastníků, soutěže nebo výher je konečné.