SÍLA MANDAL

MAGICKÝ SVĚT MANDAL


 

Mandala je známý duchovní a rituální symbol samotného Vesmíru, často používaný u východních náboženství Budhismu a Hinduismu. Pod samotným pojmem mandala se skrývá diagram – složitý obrazec, ve kterém se z chaosu stává harmonie. Původ tohoto slova musíme hledat ve starověké Indii, protože pochází ze sanskrtu, staroindického jazyka, který se začal používat asi před 5 000 lety a samotné slovo lze volně přeložit jako kruh, oblouk nebo magický oblouk, značící nejen samotný vesmírný prostor, ale tak naše vlastní duševní nitro.

Na základě mnoha duchovních tradic mohou být mandaly používány jako pomoc při meditaci, a to k soustředění pozornosti pro všechny, kteří hledají prostředek duchovního vedení k navázání spojení s bohem/bohy. V dnešní době mandaly využívá psychoterapie a psychologie, kde již není kladen příliš velký důraz duchovní význam mandal, ale slouží jako prostředek relaxace a jako doplněk tradiční léčby.